NASZE GRUPY SZKOLNE W MULLINGAR


 

Nasza Polska Szkoła w Mullingar i Birr prowadzi edukację przedszkolną i szkolną:

 

  • Grupa przedszkolna + zerówka - od 3 do 5 roku życia, 
  • Klasy 1-3 (I etap edukacji wczesnoszkolnej),
  • Klasy 4-8 (II etap edukacji).

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Zajęcia w Mullingar rozpoczynają się od godziny 9:15 - 13:00.

 

 

        Zajęcia dodatkowe:

 

  • logopedyczne -13:10 - 14:00
  • wyrównawcze z czytania - 13:10 - 14:00
  • teatralne -  13:10 -14:00
  • plastyczne - 13:10- 14:00