NASZA SZKOŁA


NASZA POLSKA SZKOŁA W MULLINGAR

Nasza Polska Szkoła Sobotnia w Mullingar oferuje:

 

 •  nauczanie dzieci na etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz na II etapie edukacyjnym.
 •  Wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w pracy.
 • Logopedę i oligofrenopedagoga- specjalistów, którzy diagnozują i usuwają problemy wad wymowy, ćwiczą prawidłowe oddychanie oraz usprawniają narządy mowne. Prowadzą terapię ręki. Wspierają prawidłowy rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jak Autyzm czy zespół Aspergera. Prowadzą zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Kadrę z ogromną pasją do nauczania.
 • Pracę w oparciu o podstawę programową dla dzieci uczących się w szkołach polonijnych.
 • Zapewnia zeszyty i materiały artystyczne.
 • Prowadzi dodatkowe koła zainteresowań m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, logopedyczne, chóralne, taneczne i wyrównawcze z czytania.
 • W trosce o doskonałą komunikację, prowadzimy dzienniki internetowe, do których rodzice mają stały dostęp, mając bezpośredni wgląd do postępów swojego dziecka.
 • Udostępniamy kalendarz zajęć do których dostęp mają wszyscy rodzice.
 •  Szkoła prowadzi filie w Birr i Moate.
 • Dzieci z Kilbeggan i Ballymahon mają możliwość dojazdu na sobotnie zajęcia autobusem.

 

 • "Naszą Szkołę", cechuje fakt, iż nauczając, stosujemy najważniejsze elementy pedagogiki Celestyna Freinet'a, jednego z najwybitniejszych pedagogów XX wieku. Niezwykle ważna jest dla nas swobodna ekspresja dziecka, indywidualizacja w procesie wychowania i nauczania w celu wykrywania oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci, przy jednoczesnym korygowaniu niewłaściwych postaw przez włączenie dziecka do grupy rówieśników,dokładamy szczególnych starań aby rozwijać naturalny proces zdobywania doświadczeń.
Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

 

 

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, koło artystyczne oraz zajęcia logopedyczne. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe.