NASZA KADRA


Marlena Szwed Dyrektor oraz wychowawca klas I-III
Marlena Szwed Dyrektor oraz wychowawca klas I-III

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopeda, oligofrenopedagog, wychowawca kolonijny. Ponadto ukończyła kurs metody Marii Montessori, pozytywnego rodzicielstwa, kurs pierwszej pomocy Fetac level 5 oraz kurs metod pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania.Pasjonatka pracy z dziećmi. Na co dzień wychowawca grupy przedszkolnej w irlandzkim przedszkolu. Przez ostatnie 3 lata pracowała z dziećmi w klasach I-III oraz prowadziła pozalekcyjne zajęcia teatralne, z których zarówno ona, jak i dzieci, czerpały wiele radości. Bardzo lubi taniec, śpiew, jazdę na rowerze i quadzie, a w wolnej chwili oddaje się rozwijającej lekturze.W czasie wakacji spełnia się jako wychowawca kolonijny. Lubi wrażenia i ciekawe przygody - otwarta na świat, nowe wyzwania i doświadczenia. Jej pedagogicznym mottem są słowa Isaaca Newtona: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”

 

 


 

Angelika Hajduga Vice-dyrektor, logopeda szkolny oraz wychowawca klas I-III
Angelika Hajduga Vice-dyrektor, logopeda szkolny oraz wychowawca klas I-III

Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, magister logopedii, wychowawca kolonijny a także animator zabaw dziecięcych. W Polsce swoje pierwsze kroki stawiała w wolontariacie, dzięki któremu nabyła pewności oraz doświadczenia w pracy z dziećmi. Przez 2 lata prowadziła warsztaty ceramiczne. W Irlandii od 2015 roku nauczyciel wczesnoszkolny oraz logopeda. Od tego czasu udoskonaliła swoją wiedzę i doświadczenie m.in. przez udział w następujących szkoleniach: z edukacji wczesnoszkolnej w szkołach za granicą, kurs niekonwencjonalnych technik uczenia się j. polskiego poza Polską, kurs metodyczny nauczania j. polskiego jako obcego, bajkoterapia na lekcji j. polskiego, ocenianie osiągnięć uczniów- strategia i rola w podnoszeniu jakości uczenia się, kurs z logopedii I,II i III stopnia, kurs stymulujący mowę dziecka, kurs z dwujęzyczności u Pani Katarzyny Czyżyckiej. Uwielbia podróże oraz spokojną muzykę, z uśmiechem wita każdy dzień.

 

 


 

Olga Kaczmarek Wychowawca klasy I- III
Olga Kaczmarek Wychowawca klasy I- III

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na wydziale pedagogiki ogólnej. Tytuł magistra uzyskała w 2002 roku. Ukończyła również Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku na wydziale pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Pasjonatka pracy z dziećmi i młodzieżą. Od 14 lat pracuje w zawodzie jako nauczyciel. Przez ostatnie 12 lat zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w irlandzkim przedszkolu. Aktywnie zaangażowana w działalność charytatywną . W 2014 roku spędziła miesiąc niosąc pomoc dzieciom z najbiedniejszych regionów Tajlandii oraz ucząc je języka angielskiego. Od tamtej pory czynnie wspomaga chrześcijańską fundację Grace Ministry Thailand, której celem jest edukacja dzieci z najbiedniejszych i patologicznych środowisk. Uwielbia obcować na łonie przyrody, wolny czas spędza na górskich szlakach. Interesuje się muzyką klasyczną i baletem.

 

 


 

Anna Grzanka Wychowawca przedszkolny
Anna Grzanka Wychowawca przedszkolny

Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego- specjalność nauczycielska z dziesięcioletnim stażem pracy w przedszkolu w Polsce.
W Irlandii pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym- preschool i homework club.
Ukończyła Uniwersytet opolski, a także wiele kursów doskonalenia zawodowego, między innymi:
– Elementy metody Marii Montessori w edukacji dziecka,
– Metoda Dobrego Startu Marii Bogdanowicz,
– Masa solna oraz inne ciekawe techniki plastyczne,
– Multimedia w przedszkolu,
– Rysunek w poznaniu i terapii dziecka,
– Psychoterapia komunikacyjna dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
Jej pasją są zajęcia artystyczne prowadzone z dziećmi. Doprowadziła wiele dzieci do zwycięstwa w konkursach plastycznych zarówno w Polsce, jak też w Irlandii.
Jest wesołą, optymistyczną osobą, nie boi się nowych wyzwań.

 

 


 

Ewelina Kęskiewicz Wychowawca klas IV-VIII
Ewelina Kęskiewicz Wychowawca klas IV-VIII

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia magisterskie II stopnia na Wydziale Polonistyki ukończyła z wyróżnieniem. Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijała w trakcie studiów, udzielając korepetycji z języka polskiego, a także przygotowując młodzież do egzaminu maturalnego. Przez ostatnie pięć lat udzielała prywatnych lekcji dzieciom i młodzieży przebywającej w Irlandii i realizującej edukację w języku polskim poprzez platformy edukacyjne w trybie online. Zajmowała się ponadto kształceniem językowym własnych córek, które zaraża miłością do języka polskiego. Ukończyła roczny kurs w zakresie nauczania przedszkolnego. Jej wielką miłością są książki. Dobra lektura jest dla niej lekarstwem na wszelkie smutki. Uwielbia podróżować, tańczyć i dużo się uśmiechać. Lubi podejmować nowe wyzwania i chętnie się uczy. Stara się przede wszystkim wymagać od siebie, a w drugiej kolejności od uczniów. Od dziecka marzyła, by być polonistką. Dziś próbuje realizować swoje marzenie z pasją i zaangażowaniem.

 

 


 

Lidia Bartoszewska Wychowawca klasy III i IV
Lidia Bartoszewska Wychowawca klasy III i IV

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie z zakresu literaturoznawstwa i lingwistyki na kierunku filologia polska. Pracowała jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach w Polsce, obecnie nauczyciel i wychowawca klasy III i IV. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szeroko pojętej diagnozy i terapii pedagogicznej, czyli diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz potrzeb dziecka i rodziny. Prowadziła zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w nauce, dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz z dziećmi nieprzystosowanymi społecznie. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć dramowych, bajkoterapii, plastykoterapii i muzykoterapii. Uwielbia podróże, taniec, dobrą lekturę. Jest osobą o artystycznej duszy, kocha zwierzęta, jest otwarta na nowe wyzwania. Jej motto życiowe to: „Nie musimy akceptować cudzych przekonań... ale, musimy akceptować prawo innych do ich posiadania”.

 

 


 

 

 

 

Katarzyna Lachowska Nauczyciel muzyki
Katarzyna Lachowska Nauczyciel muzyki

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli w klasie wiolonczeli. Na co dzień mama i mentorka trzech wspaniałych chłopców. Spełnia się zawodowo jako nauczyciel przedszkolny, pracuje również z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kocha pracę z dziećmi i muzykę. Bierze czynny udział w wielu wydarzeniach muzycznych w całej Irlandii. Od kilku lat uczy gry na instrumentach, jest trenerem wokalnym oraz dyrygentem. Cały czas inwestuje w rozwój osobisty i zawodowy. Ukończyła edukację wczesnoszkolną QQI level 6 oraz kurs pracy z dziećmi z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 


 

Paula Rydz                                Instruktor tańca
Paula Rydz Instruktor tańca

Od czwartego roku życia związana z tańcem. Zaczynając od baletu przez disco dance, hip-hop, dancehall. Instruktor tańca. Współpracuje z dziećmi od kilku lat. Szkoliła się pod okiem najlepszych choreografów. Zdobywczyni wielu nagród na terenie całej Polski. Posiada certyfikat: animatora czasu wolnego, opiekuna kolonijnego oraz pierwszej pomocy.

DZIEŃ RODZINY 2019 r.
DZIEŃ RODZINY 2019 r.